Geri dön

Şartlar ve Koşullar

v1.1

Site Kullanımı

Bu web sitesini kullanımınız, web sitesini her kullanışınızda kabul ettiğiniz varsayılan aşağıda belirtilen hüküm ve şartlara tabidir. "Biz" kelimesi Reed Specialist Recruitment Limited'i ifade eder ve "bizim" kelimesi buna göre yorumlanacaktır.

"Siz" kelimesi reedglobal.com web sitesinde dolaşan ve/veya bu siteyi kullanan kişi, firma, şirket veya kuruluşu ifade eder ve "sizin" kelimesi buna göre yorumlanacaktır. "Reed Kurumsal Ailesi" bizimle bağlantılı tüm şirketleri ifade eder. Bir şirket (i) bizim bir bağlı kuruluşumuz veya holding şirketimiz ise; (ii) bizi veya holding şirketimizi kontrol eden aynı kişiler tarafından kontrol ediliyorsa; (iii) yukarıdaki (i) veya (ii)de veya şirketin bulunduğu aynı grup içinde (iv)te herhangi bir şirketin bağlı kuruluşu veya holding şirketi ise; yukarıdaki (i), (ii) veya (iv)te herhangi bir şirketin isim hakkı verdiği bir şirketse (franchise) o şirket bizimle bağlantılı bir şirkettir. "Bağlı Şirket" ve "Holding Şirketi" 2006 Şirketler Yasası Madde 1159'da tanımlanmıştır.

"Kontrol terimi 1988 Gelir ve Kurumlar Vergisi Yasası Madde 416'da yer alan tanımla aynı anlama sahiptir. İki şirket aynı nihai holding şirketini paylaştıkları taktirde, aynı gruptadır.

Hizmet Kesintileri ve İhmalleri

Bu web sitesinin standardının yüksek olmasını ve bu düzeyin korunmasını sağamaya çalışırken, internetin bünyesel olarak istikrarlı bir ortam olmadığını ve her zaman için hataların, ihmallerin, hizmet kesintilerinin ve gecikmelerin meydana gelebileceği unutulmamalıdır. Söz konusu hatalar, ihmaller, kesintiler veya gecikmelerden dolayı herhangi bir mesuliyet ya da bu web sitesinin (veya belirli bir kısmının) işletilmesiyle veya bu web sitesinde teklif edilen hizmetin sunulmasıyla ilgili bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sitenin özelliklerini zaman zaman önceden bildirmeksizin değiştirebiliriz.

1. Diğer Sitelerle Linkler

Bu sitede ilgi duyacağınızı umduğumuz başka sitelere otomatik linkler sunulmaktadır. Sahiplerinin bizimle ticari veya diğer bağlantılarının olması gerekmeyen bu sitelerin içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluk veya mesuliyet kabul etmiyoruz. Bu sitelere erişmek için otomatik linklerin kullanılmasına ilişkin riskler tamamen size aittir.

2. Bu Siteyle ilgili bilgiler

Bu siteyle ilgili bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için çaba gösterirken, bazı bilgiler bize üçüncü şahıslar tarafından verilmektedir. Biz bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığını kontrol edememekteyiz. Bu sitede yer alan bilgilerin yanlışlığı veya eksikliğinden kaynaklanacak hiçbir sorumluluğu veya bu siteye siz, bir başka site kullanıcısı veya bir başka kişi tarafından verilen bilgilerli ilgili herhangi bir mesuliyet kabul etmemekteyiz.

3. Bu Siteyi Kullanımınız

Bu Siteyi yalnızca iş ararken yasal amaçlarla veya kariyerinize yardımcı olması için veya yeni personel işe alırken kullanabilirsiniz. Bu Sitenin veya bu siteye verilen veya bu site kanalıyla temin edilen bilgilerin güvenliğini hiçbir zaman tehlikeye atmamalısınız. Özellikle, ancak bununla sınırlı olmaksızın, erişme yetkiniz olmayan bilgilere erişmeye, değiştirmeye veya bu bilgileri silmeye, spam veya taşkın yoluyla sistemi kapasitesinin üstünde yüklemeye, bu Siteyi çökertmek, geciktirmek, zarar vermek veya çalışmasına herhangi bir şekilde müdahale etmek için herhangi bir işlem yapmaya veya herhangi bir aygıt kullanmaya, ya da siteyi deşifre, demonte veya tadil etmek için girişimde bulunmaya çalışmamalısınız.

Sizin tarafınızdan bu Siteye temin edilen bilgilerden sorumlu yegane taraf sizsiniz. Tarafınızdan verilen bilgilerin doğru, gerçek, güncel olması ve yanıltıcı veya aldatıcı olmamasını, ayırım yapıcı nitelikte, müstehcen, aşağılayıcı veya herhangi bir şekilde yasadışı, olmamasını, veya ilgili kanun, kural ve yönetmelikleri veya herhangi bir ülkedeki herhangi bir kişinin telif hakları, ticari marka ve fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesini sağlamakla sorumlusunuz. Ayrıca, tüm bilgilerin, verilerin ve dosyaların bu siteye gönderilmeden önce herhangi bir sistemi veya veriyi bozabilecek veya bunlara zarar verebilecek virüsler veya diğer rutinler veya motorlar içermemesini sağlamakla sorumlusunuz. Takdir hakkı bize ait olmak üzere, sizin tarafınızdan verilen herhangi bir bilgiyi hiçbir açıklama yapmak mecburiyetinde olmadan herhangi bir nedenle web sitesinden çıkarmak hakkına sahip bulunmaktayız.

4. Sizin Tarafınızdan Verilen Bilgiler

Biz ve/veya Reed Kurumsal Ailesi sizin tarafınızdan verilen bilgileri (bununla sınırlı olmaksızın, hassas kişisel bilgiler dahil) işe alım sürecine ilişkili idari fonksiyonlarda yardımcı olmak amacıyla kullanabiliriz. Buna bizim ve/veya Reed Kurumsal Ailesinin, diğer konuların yanı sıra, bilgilerin (hassas kişisel bilgiler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) işlenmesi ve saklanması ve bu bilgilerin olası işverenlere ve müşterilere aktarılması veya online olarak iletilmesi dahildir; boşluklar ve atamalarla ilgili bilgiler adaylara iletilecek ve doğrudan web sitesinde duyurulabilecektir. Üçüncü şahıslardan işe alım prosesinin bir parçası olarak bilgilerinizin işlenmesi konusunda yardım almaktayız. Sizin tarafınızdan verilen bilgileri toplayarak daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bir grup olarak kullanıcılarımızı anlamak için bir araya getirebiliriz. Kişilerin isimlerini veya kimlik tanımlayıcı bilgileri açıklamadan bilgileri seçilmiş üçüncü şahıslarla paylaşabiliriz. Bize ve Reed Kurumsal Ailesine bizin tarafınızdan verilen bilgileri (hassas kişisel bilgiler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) her iki yoldan biriyle kullanma izni vermektesiniz.

Tüm Üçüncü Şahıs iş ve işçi bulma kurumları bizim Hüküm ve Şartlarımızı kabul etmektedir. Hüküm ve Şartları ihlal ettikleri taktirde bizim hizmetlerimizden yararlanamayacaktır.

Müşteri hüküm ve şartlarıyla ilgili diğer detaylar
Online kayıt işlemini yaparken veya başvuru formlarını ve diğer formları, değerlendirmeleri veya kişisel detayları doldururken veya bu siteyi kullanırken İngiltere bilgilerin korunması mevzuatına göre bize temin ettiğiniz tüm bilgiler tarafımızdan işlenecektir. Kişisel bilgilerinizle ilgili olarak Gizlilik Politikamızda daha geniş bilgi verilecektir.

EEA dışına transfer: CV'nizi içeren kişisel bilgilere Avrupa Ekonomik Alanı ("EEA") dışından üçüncü şahıslar tarafından veritabanımız kanalıyla erişilebilir. Bu durum, örneğin, işverenin EEA dışında bulunduğu müsait bir iş için başvurduğunuz zaman olabilir. reedglobal.com web sitesine kaydolarak ve bu siteyi kullanarak bu transfere onay vermiş olmaktasınız.

5. İş Şartları

Reed tarafından yapılan bir tanıtım neticesinde meydana gelen her işe alım veya işe yerleştirme mevcut şartlar altında standart İş Şartlarımıza tabi olacaktır. İş atamaları ve yerleştirmelerini yaptığımız tüm olası işverenlere ve müşterilere kayıt anında veya daha sonra, İş Şartlarının bir kopyası verilecektir.

6. İçerik Hakları

Bu sitedeki materyal ile ilgili haklar uluslar arası telif hakkı, yazılım ve ticari marka yasalarıyla korunmaktadır ve siz bu siteyi bu hakları ihlal etmeyecek şekilde kullanmayı kabul etmektesiniz. Bu sitedeki materyali kendi özel veya evsel kullanımınız için kopyalayabilirsiniz. Ancak, ticari veya işle ilgili kopyalama yapmak yasaktır.

7. Güvenlik ve Parolalar

Bu siteye kayıt olmak ve siteyi ziyaret ettiğinizde oturum açmak için bir kullanıcı adı ve şifreye ihtiyaç duyacaksınız. Her zaman için gizli tutulmamsı ve başkalarına açıklanmaması gereken şifrenizin güvenliği ve gereken şekilde kullanımından yegane sorumlu taraf siz olacaksınız. Şifrenizin başkası tarafından bilindiğine veya yetkisi olmayan kişilerce kullanıldığına ilişkin kuşkunuz varsa bu durumu derhal bize bildirmeniz gerekir. Herhangi bir şifrenin yetkisiz veya uygun olmayan şekilde kullanılması veya açıklanmasıyla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

8. Fesih

Takdir hakkı tamamen bize ait olmak üzere ve herhangi bir açıklama ya da bildirim yapma zorunda olmaksızın kaydınıza son verebilir ve/veya sizi siteye ya da herhangi bir kısmına kabul etmeyebiliriz (sitede mevcut veya site kanalıyla temin edilebilen herhangi bir hizmet, mal veya bilgiler dahil olmak üzere).

9. Mesuliyet

Siteyi kullanmanızdan kaynaklanacak herhangi bir zararla (doğrudan veya dolaylı olarak, iş kaybı, kar veya gelir kaybı, boşa harcama, yolsuzluk veya verilerin tahribatı ya da her ne olursa olsun herhangi bir doğrudan veya başka bir nedenin sonucu olan zararlar) ilgili hiçbir sorumluluğu ve sözleşme, veya haksız fiil (ihmal dahil) veya diğer yollarla oluşan mesuliyeti kabul etmiyoruz. Bu web sitesi ile ilgili tüm beyan, taahhüt ve şartları hariç tutarak web sitesini yasaların izin verdiği azami ölçüde kullanıyoruz.

Bu sitenin sizin tarafınızdan kullanılması veya yanlış kullanılmasından kaynaklanan tüm maliyet, masraf, talep, zarar, mesuliyet ve davalar için bizi tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. Bu siteyi kullanımınızla ilgili olarak size karşı herhangi bir talepte veya böyle bir tehditte bulunulması halinde, bu durumu derhal bize bildirmeniz gerekmektedir.

10. Uygulanacak Hukuk Seçimi ve Yargı Mahalli

Bu web sitesinin kullanımı ve bu web sitesi kanalıyla yapılan anlaşmalar İngiltere kanunlarının hükmü altında olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. İngiltere mahkemelerinin bu web sitesinin kullanımından veya bu web sitesi kanalıyla yapılan herhangi bir anlaşmadan kaynaklanan veya bununla ilgili tek yetkili taraf olacaktır.

Bu web sitesi kanalıyla sunulan mal ve hizmetlerden bazıları İngiltere dışındaki belirli ülkelerde yasal olmayabilir veya izin verilmeyebilir. Söz konusu mal ve hizmetleri sipariş vermek, satın almak veya bunlardan herhangi bir şekilde yararlanmak istiyorsanız, İngiltere'de ikamet eden bir web sitesi kullanıcısı olsaydınız bu web sitesine girmekle uğramayacağınız zararlar (herhangi bir ülkede uygulanan herhangi bir yasa, yönetmelik ve diğer kurallar tarafından herhangi bir başvuru veya soru ile ilgili işlem yapmamızın engellenmiş olması neticesinde olanlar dahil) için herhangi bir mesuliyet kabul etmemekteyiz.

11. Hüküm ve Şartlarda Değişiklik ve Geçersizlik

Bu web sitesi hüküm ve şartları tarafımızca herhangi bir tarihte değiştirilebilir. Herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra bu siteyi tekrar kullandığınızda bu hüküm ve şartları (değiştirilen) kabul ettiğiniz varsayılacaktır.

Bu hüküm ve şartların yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz kılınması halinde, bu geçersizlik hüküm ve şartların geri kalanını etkilemeyecek ve bunlar tam olarak geçer ve yürürlükte olmaya devam edecektir.

Tescilli Ofis:
Reed Specialist Recruitment Ltd
Academy Court
94 Chancery lane, London
WC2A 1DT
Şirket No: 6903140. İngiltere'de tescil edilmiştir.