Muhasebe Müdürü

Job details

REED Türkiye olarak perakende sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için,aşağıdaki niteliklere sahip "Muhasebe Müdürü" arıyoruz.

Aranan Nitelikler

 • Lisans (tercihen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden) mezun olmak,

 • Mali mevzuata asgari düzeyde hâkim olmak,

 • Muhasebe ve alacak yönetimi pozisyonlarında en az 8 yıl çalışmış olmak,

 • SAP FI modülü ve Office uygulamalarına hakim olmak,

 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

 • Askerlik hizmetini tamamlamış olmak (Erkek Adaylar İçin),

 • Etkili iletişim, sunum teknikleri ve analitik düşünme yeteneklerine sahip

İş Tanımı 

 • Şirket Kalite Politikası, prosedürleri, stratejileri ve hedefleri doğrultusunda çalışmak,

 • Şirket içi iç denetim mekanizmasının genişletilmesi ve sağlıklı işletilmesinin sağlanması, gider faturalarının kontrolü,

 • Şirketin her türlü muhasebe ve finans işlemlerinin sorumluluğunu yürütülmek, kayıtların doğru ve zamanında yapılmasını sağlamak,

 • Finansman, alacaklar, tahsilat, satışlar, karlılık ve maliyet analizleri, nakit akışı, vb raporları hazırlamak ve hazırlanmış benzeri raporları kontrol etmek,

 • Yasal beyannameleri zamanında düzenlemek ve takip etmek,

 • Yasal raporlamalar ve yasal mali tabloları hazırlamak,

 • Nakit akışının takibini yapmak ve gerektiğinde raporlamak,

 • Banka kredileri, günlük banka hesapları, POS tahsilatlarının takibini yapmak,

 • Bankalar, denetçiler ve global Muhasebe & Finans Ortak Hizmetler organizasyonu ile ilişkileri yürütmek,

 • İthalat transferlerinin gerçekleştirilmesini organize etmek; ithalat maliyetlerinin muhasebeleştirilmesini sağlamak,

 • Tüm gider ve maliyet faturalarının muhasebe ve arşiv işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak,

 • Günlük nakit/finans işlemlerini yürütmek (çek, teminat mektubu, alacak, tahsilatların kaydı, banka işlemleri),

 • Ay sonu kapama işlemlerini yapmak ve takip etmek; aylık ve yıllık raporları hazırlamak - üst yönetime sunmak, Grup  raporlamalarını yürütmek,

 • İç ve dış denetimlerde istenen bilgi ve belgeleri sağlanmak ve denetimlerin organize edilmesini sağlamak,

 • Şirketin diğer resmi kurumlarla ilişkilerini yürütmek,

 • Departman ile ilgili yazışmaların hazırlanması, Muhasebe tarafından yapılacak diğer konular ve Finans Direktörü tarafından istenilen rapor ve çalışmalarının düzenli ve zamanında iletmek.

show
#6fcfe1
Woman looking to the left

Download our free 2024 Salary Guide

and see how much you could be earning!