Bağlanıyor......

Gizlilik Politikası

Reed bir işe alım firmasıdır. Bizimle paylaştığınız kişisel bilgileriniz, başvurmuş olduğunuz pozisyonda aday arayan firmalarla ya da yetkinliklerinize uygun olan pozisyonlarda aday arayan diğer firmalarla paylaşılabilir.


Saklanması ve kullanımı


Neden gizlilik politikamız var?

Reed, sitesine giriş yapan tüm bireylerin özel hayatına saygı gösterir. 1998 tarihli Bilgi Koruma Yasaları çerçevesinde,tarafımıza iletilen her tür bilginin dikkat ve özen ile kayıt altına alınmasını sağlamak üzere düzenlenmiş belirli yönetmeliklere uyulmaktadır.

Ne tür bilgiler talep ediyoruz?

Reed, işe alım sürecinde size yardımcı olacak bilgiler talep edilmektedir. Bu bilgiler adınız, adresinin, e-posta adresiniz, çalışma ve öğrenim öykünüz ve işyerinde yapılan değerlendirmelere yanıtlarınız ve bunların sonuçları ve uyruğunuz ile ilgili bilgilerdir. Ayrıca, kullanıcıların bir grup olarak web sitemizi daha iyi anlamalarını sağlayacak bilgileri toplamaktayız. Ancak, bu bilgiler kişileri tanımlayıcı bilgileri içermemektedir.

Bu kişisel bilgileri neden işlemekteyiz?

Biz işe alım sürecine yardımcı olması açısından gerekli gördüğümüz kişisel bilgileri işlemekteyiz. Ayrıca, genelde size daha iyi hizmet sunabilmemiz için bir grup olarak kullanıcılarımızı anlamamıza yardımcı olmak amacıyla toplanan bilgileri kullanabilmekteyiz.

Neden hassas kişisel bilgileri topluyor ve işliyoruz?

Hassas kişisel bilgileri yalnızca yasal gerekliliklere uymak için gerekli olduğu ölçüde, örneğin fırsat eşitliği yasaları çerçevesinde topluyor ve işliyoruz. Bu web sitesini kullanarak ve bilgilerinizi bize kaydederek sizin tarafınızdan verilen hassas kişisel bilgilerin toplanması ve işlenmesi ve bu bilgilerin işe alım sürecinizle ilgili olarak olası işverenlere ve müşterilere açıklanması konusunda bize onay vermektesiniz.

Bilgileri üçüncü şahıslara aktarıyor muyuz?

Gerektiğinde bilgileri, bilgi işlem konusunda bize yardımcı olan üçüncü şahıslara ve işe alım amacıyla olası veya amaçlanan işverenlere veya müşterilere aktarabiliriz. Ayrıca, seçilmiş üçüncü şahıslarla toplu bilgileri paylaşabilirsek de, kişi isimlerini veya tanımlayıcı bilgileri açıklamamaktayız. Talep edildiğinde,size ilişikin bilgiler Türkiye İş Kurumu ve/veya diğer düzenleyici yada uygulayıcı otoritelere iletilebilir.

Bu durum nasıl güvence altına alınmaktadır?

Verilerinizin güvenliği bizim için çok önemlidir. Kişisel bilgilerinize erişim yalnızca personelimize ve bilgilerin işlenmesinde bize yardımcı olan üçüncü şahıslara, olası işverenlere ve müşterilere sağlanmaktadır.

Politikamızda değişiklik olduğu taktirde bunu size nasıl bildireceğiz?

Gerek işimizle ilgili nedenlerle, gerekse mevzuatta ileride yapılacak değişiklikler nedeniyle politikada meydana gelen değişiklikler bu sayfada yayınlanacak ve bu değişiklikler önemliyse web sitesi veya e-posta kanalıyla duyurulabilecektir.

‘Kurabiyeler – Cookies' nedir ve onları neden kullanırız?

'Kurabiyeler-Cookies' küçük miktarlardaki kişisel bilgilerin saklama yollarıdır. Kurabiyeleri kullanıcı adınızı ve istediğiniz iş türüyle ilgili detayları saklamak için kullanırız. Bu durum, sizinle ilgili tavsiyelerle,  sitemize kolay erişim sağlar. Bilgisayarınızı başkalarıyla paylaşıyorsanız, hesabınızdan çıkarken ‘detaylarımı hatırlama' seçeneğini seçmenizi tavsiye ederiz. Bu şekilde kurabiyelerdeki tüm detaylar silinecektir. ‘Kurabiyeler' ilgili daha geniş bilgi istiyorsanız lütfen linki izleyin.

İsminizi veritabanından nasıl çıkarırsınız?

İngiliz İş ve İşçi Bulma Kurumları Yasası çerçevesinde, reedglobal.com bilgilerinizi en son kullanıldıkları tarihten itibaren 12 ay süreyle tutmak zorundadır. 12 ay kullanılmayan bilgiler bilgilerinizi veritabanımızda tutmak isteyip istemediğiniz size sorulacaktır. reedglobal.com adresine girerek bilgilerinizin veritabanımızda tutulmasını isteğinizi belirtmediğiniz taktirde, hesabınız arşivlenecektir.

Terminoloji

Genel – Tüm bilgilerin ileride daha iyi hizmet verebilmemiz açısından demografik ve coğrafi trendler olarak izlenebilmesi bakımından topluca toplanması ve işlenmesidir.

Arşivleme – Aday kullanıcılara kişisel bilgilerinin reed.co.uk veritabanında kalmasını isteyip istemediklerinin sorulduğu süreçtir. Bir kullanıcı detaylarının saklanmasını istediğini belirtmediği taktirde, bilgileri veritabanından silinir. Bu da adayın reedglobal.com'da oturum açamayacağı ve ayrıca bilgilerine herhangi bir başvuru sahibi tarafından reed.co.uk kullanılarak erişilemeyeceği anlamına gelir. Bu sürecin İş ve İşçi Bulma Kurumları Yasası ve Bilgilerin Korunması Yasasına göre yapıldığına dikkat edilmelidir.

Bu amaçla verilen talimatlara yanıt olarak otomatik olarak çalışan ekipman tarafından işlenen veriler-bilgiler söz konusu ekipman tarafından işlenmesi gerektiği niyetiyle kaydedilir, ilgili dosyala sisteminin bir parçası olarak veya ilgili dosyalama isteminin bir kısmını oluşturması gerektiği niyetiyle veya erişilebilir kayıtlara ait olacak şekilde kaydedilir.

1998 tarihli Bilgilerin Korunması Yasaları – Bunlar, bilgilerle ilgili kişinin haklarının yasa ile korunmasını sağlayan, bilgilerin korunması ile ilgili ilkelerin belirlendiği yasalardır.

Kişisel veriler – Bu bilgilerden veya bu bilgiler ve Reed'in elinde bulunan veya eline geçmesi olasılığı olan bilgilerden tanımlanabilen yaşayan bir kişiyle ilgili verilerdir.

Gizlilik politikası – Reed tarafından yayınlanan ve kullanıcının gizliliğini korumamız için uygulanacak yolları gösteren bir beyandır.

İşe alım süreci – Yeni iş alanları bulmak ve yeni personelin işe alınması ve kullanıcı yeni bir işe girdiğinde veya işveren yeni bir kişiyi işe aldığında yapılacak idari işlemler.

Reed - Reed Specialist Recruitment Limited (Reed Uzman İşe Alım Limited) ve Reed Corporate Family (Reed kurumsal Ailesi) (Web Sitesi Hüküm ve Şartlarında tanımlanmıştır).

Hassas kişisel bilgiler – Bilgilerin ait olduğu kişinin ırksal veya etnik kökenine, siyasi görüşüne, dini inançlarına veya benzer inançlarına, sendika üyeliğine, fiziksel veya zihinsel sağlık durumuna, cinsel yaşamına, herhangi bir suçla ilgili işlemlere ilişkin kişisel bilgiler.

Üçüncü Şahıslar – Reed ve Reed'in bir parçası olan şirketler grubu dışındaki şirketler ve kişiler.

Kullanıcılar – Web sitemizi kullanan ve yeni bir işe girmek ya da yeni personel işe almak amacıyla bilgilerini bize kaydeden kişiler.